Föräldramöte åk 9

Matsal

Måndagen den 30 september kl. 17.30 är det föräldramöte för årskurs 9.

Vi träffas i matsalen för allmän information från bildningsnämndens ordförande, bildningschef, rektor Vilhelm Mobergsgymnasiet, rektor högstadiet, fritidsgårdschef samt studie- och yrkesvägledare. Kvällen avslutas av studie- och yrkesvägledare Annika Holmquist som bl a informerar om det kommande valet till gymnasieskolan.

Inbjudan är även skickad hem med post. Svarstalong lämnas till mentor senast 25 september.

Välkomna!