Skolfotografering

Kamera

Den 3 och 4 oktober kommer det att vara skolfotografering i Salongen.