Omdömen på edWise

edWise

Från och med måndag 14 oktober finns omdömen i alla ämnen att läsa på edWise. 

Förklaringar till omdömen:

- Bedömningsunderlag saknas - eleven har inte deltagit i undervisningen.

- Otillräckliga kunskaper i förhållande till kunskapskraven - eleven riskerar att inte nå betyget E.

- Godtagbara kunskaper i förhållande till kunskapskraven - eleven ligger på motsvarande nivå för betyget E.

- Mer än godtagbara kunskaper i förhållande till kunskapskraven - eleven ligger på motsvarande nivå för betyget D eller högre.

Observera att detta är en prognos och inte ett betyg.

Här nedan finns en film som förklarar hur betygssystemet fungerar.

Film om betyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster