Fokusdagar för åk 9

Bok

Under måndag till onsdag v. 46 och 47 anordnar skolan fokusdagar i ämnena svenska, engelska och matematik för eleverna i åk 9.

Fokusdagar är en schemabrytande aktivitet som innebär att eleverna fokuserar på studier i enskilda ämnen under ett antal dagar och då endast har undervisning i dessa.

Syftet med fokusdagarna är att ge samtliga elever möjlighet till ytterligare kunskapsutveckling utifrån deras individuella nivå. Bakgrunden till att dessa dagar anordnas är ämnenas stora betydelse för vidare studier.

Ni som är vårdnadshavare till elever i årskurs 9 kommer under veckan att få ett brev där ni tillsammans med eleven ska göra ett val inför fokusdagarna. Detta ska ska lämnas till mentorn senast fredag 8 november.