Enkät Skolinspektionen

Skolinspektionen

Skolenkäten kommer från Skolinspektionen och gäller samtliga vårdnadshavare till elever i åk 7-9. Ni får länken till Skolenkäten via mail. Vänligen besvara enkäten senast 9 december.