PRAO för årskurs 8

PRAO

Årskurs 8 har PRAO vecka 13 och 14, men redan nu är det dags att börja leta PRAO-plats. Under nästa vecka kommer vår studie- och yrkesvägledare Annika ut till alla åttor och informerar om vad som gäller.

Till toppen