Händelse 2020-02-03

Hogstadiet

Vid lunchtid i dag antändes ett föremål i skolans uppehållsrum.

Föremålet skapade en del rökutveckling.

Ingen person kom till skada och ingen skada i övrigt inträffade förutom ett brännmärke på golvet.

Verksamheten på skolan påverkades inte av det inträffade och det förelåg ingen fara.

Tillgreppet är polisanmält och skolan arbetar med händelsen