Nuläget på Bjurbäcksskolan 7-9

Bjurbäcksskolan

Eleverna ska stanna hemma vid sjukdom eller symtom på sjukdom eller förkylning och inte komma tillbaka förrän de varit symtomfria i två dagar. Vi uppmanar de elever som inte är i skolan att ta del av den information och följa undervisningen som finns på Google Classroom i den mån det är möjligt. Vid eventuella frågor kontakta respektive ämneslärare. Kontaktlista finns på hemsidan.

Skolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad det gäller hygien. De åtgärder som görs är bland annat att

 • städpersonal torkar av handtag, ledstänger och andra ytor extra noggrant och ofta.
 • elever ombeds att tvätta händerna ofta.
 • i matsalen har de från och med idag tagit bort stolar så eleverna sitter lite längre ifrån varandra och de ombeds hålla distans i kön. Eftersom åk F-2 och gymnasiet inte äter i matsalen är det mycket färre besökare där. Mobiltelefonförbud har införts i matsalen.
 • moderna språk/hkk/musik för åk 6 sker på respektive skola fram till påsklovet inledningsvis. Detta för att minska antalet elever på skolan.

Följande information ges kontinuerligt till eleverna:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna om hemma om du är sjuk och gå hem om du är i skolan och börjar känna dig sjuk
 • Håll armlängds avstånd till varandra på lektioner, raster och matsal
 • Håll armlängds avstånd till varandra i matsalskön
 • Var källkritisk- kolla all information mot krisinformation.selänk till annan webbplats, folkhälsomyndigheten och skolverket
 • Sprid inte information, rykten eller kränkande kommentarer om personer och corona på sociala medier eller andra sammanhang
 • Håll rent och släng skräp i papperskorgen
 • Om du känner dig orolig- prata med en vuxen du känner dig trygg med (förälder eller personal på skolan)

Övrigt:

Under de kommande veckorna ställs externa besök och studiebesök in för att minska risken för smittspridning. Prao för årskurs 8 skjuts upp till senare på terminen eller till nästa läsår, likaså trafikprojektet. Utvecklingssamtal skjuts upp eller genomförs på distans/telefon. Modersmålsundervisning och extra simträning är också inställt.