Friluftsdag för årskurs 7 och 8

Skog

Torsdagen den 11 juni är det friluftsdag för årskurs 7 och 8. Niorna kommer att vara kvar på skolan och ha aktiviteter med sina mentorer.

Friluftsdagen startar kl. 08.30 i mentorsalen. Där äter klassen gemensam frukost som skolan står för. Därefter vandrar klasserna var för sig med olika starttider med mentorer/assistenter från skolan till Bielkeleden. Där går man leden ett varv och sedan tillbaka till skolan.

Mobilerna kommer att samlas in.

När man kommer tillbaka till skolan kommer klassen att deltaga i en klasstävling. Alla får ett lunchpaket från matsalen som man äter tillsammans på leden. Man får ha med sig egen fika och dricka om man vill. Dagen slutar ca 14.30. Bussarna går hem i vanlig tid.

Förslag på utrustning.

Kläder efter väder

Promenadvänliga skor

Ryggsäck för att bära sitt matpaket och dricka (egen fika)

Litet sittunderlag