Information Covid-19

Covid19

Nedan finns information till vårdnadshavare gällande Covid-19 från skolchef Lennart O Werner.