Hälsosamtal årskurs 8

Hälsosamtal

Under vecka 37 kommer skolsköterskorna Albertina och Lena att påbörja hälsosamtal med eleverna i årskurs 8. 

Vid frågor kontakta Albertina, tel. 0471- 24 92 28.