Information om vecka 48

Skolan höst

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att fjärrundervisning bara gäller vecka 47. Från och med måndag vecka 48 är det undervisning som vanligt på plats på skolan för samtliga elever.

Anpassningar som vi kommer att göra:

  • Hemklassrum införs från och med tisdag för att minimera förflyttningar.
  • Bänkarna flyttas isär där det är möjligt.
  • Vissa justeringar görs i schemat.
  • Vi rekommenderar att eleverna förflyttar sig utomhus istället för genom korridorer.
  • Vi uppmanar eleverna att vara utomhus på rasterna.
  • Vi är extra noggranna med hygienen.
  • Antalet sittplatser i uppehållsrummet begränsas.
  • Möten och samtal med vårdnadshavare sker digitalt.

Vi vill ge en stor eloge till eleverna för deras sätt att sköta fjärrundervisningen! Tack!

Till toppen