Växelvis fjärrundervisning

Skolan vinter

Krisledningsnämnden i Emmaboda kommun har fattat ett beslut gällande fortsatt fjärrundervisning.

Följande gäller för åk 7-9 de kommande tre veckorna:

Vecka 2 - åk 9 på plats på skolan.

Vecka 3 - åk 7 på plats på skolan.

Vecka 4 - åk 8 på plats på skolan.

De årskurser som inte är på plats på skolan har fjärrundervisning via Google Classroom.

För de elever som har fjärrundervisning gäller samma rutiner som tidigare gällande matpaket. De ska beställas senast kl. 16.00 dagen innan på emmaboda.se/mat.

Vid frågor hänvisas till rektor Mats Wahlsten, mats.wahlsten@emmaboda.se

Till toppen