Rättelse

Bjurbäcksskolan

I tidningen Barometern 2021-01-28 skrevs fel veckor gällande vilka årskurser som har fjärrundervisning vecka 5-7. Samma veckor som vi tidigare har angett här på hemsidan gäller, det vill säga:

- vecka 5 har åk 7 och 9 närundervisning (undervisning på plats) och åk 8 fjärrundervisning
- vecka 6 har åk 8 och 9 närundervisning och åk 7 fjärrundervisning
- vecka 7 har åk 7 och 8 närundervisning och åk 9 fjärrundervisning

Till toppen