Sportlovsskolan

Vinter

Hämtplatsen är samma som när de stiger på sin vanliga skolskjuts. Är det någon som får förhinder och inte ska med bussen måste de ringa Mikael (KLT) på telefonnr: 0471-140301.

Om någon blir sjuk måste de meddela köket före kl 9.00, telefonnr: 0471-249134.

Till toppen