Elevhälsa

Centrala Barn- och elevhälsan, Regnbågen

Ibland kan man hamna i situationer som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna och/eller situationer som gör studierna svåra på olika sätt…

Det kan handla om att man på grund av läs- och skrivsvårigheter har svårt att tillägna sig undervisningen, att man känner sig kränkt av någon i skolan, att man har problem med hälsan, att man har problem hemma eller med vänner eller att man inte trivs i skolan.

Om du skulle hamna i en svår situation vill vi på skolan stödja dig på bästa sätt för att dina studier ska gå så bra som möjligt med hänsyn taget till de omständigheter som du lever under.

Skulle ingen i skolan uppmärksamma att du har bekymmer är det viktigt att du tar kontakt med någon av oss i personalen. Det finns lösningar på det mesta och olika sätt som vi kan hjälpa dig på. Du kan prata med din mentor eller någon i elevhälsan.

Vi har möjligheter att erbjuda dig god och kvalificerad hjälp i form av vår elevhälsa. I elevhälsan på Bjurbäcksskolan ingår rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, socialpedagog, skolpsykolog, specialpedagog och chef för assistenter.

Det är viktigt för oss att du mår så bra som möjligt i skolan!

Vi som arbetar i elevhälsan är:

Albertina Sjögren, skolsköterska telefon 0471-24 92 28

Jag arbetar på Bjurbäcksskolan och Lindås skola. Tillsammans med skolläkaren ansvarar jag för den medicinska delen av elevhälsan. Jag finns på Bjurbäcksskolans expedition. ni kan även nå mig på min mail, albertina.sjogren@emmaboda.se

Inga-Karin Nilsson, skolkurator telefon 0471-24 92 80, sms 070-396 14 67

Jag jobbar som skolkurator på Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskolan. Jag finns på Bjurbäckskolans expedition. Ni kan även nå mig på min mail, inga-karin.nilsson@emmaboda.se

Ann-Heléne Hellborg, skolkurator telefon 0471- 24 92 34, sms 076- 126 31 07

Jag jobbar som skolkurator på grundskolan och Vilhelm Mobergsgymnasiet. Jag finns vid Centrala barn- och elevhälsan vid Bjurbäckens förskola. Tisdagar och torsdagar är jag på Vilhelm Mobergsgymnasiet. Ni kan även nå mig på min mail, ann-helene.hellborg@emmaboda.se

Annika Holmquist, studie- och yrkesvägledare telefon 0471-24 92 71

Jag hjälper eleverna med prao, har motivationssamtal kring elevers studier samt bistår med information och vägledning för alla elever och främst inför gymnasievalet i årskurs 9. Jag har mitt rum bredvid fritidsgården och jobbar alla dagar utom fredag. Ni kan även nå mig på min mail, annika.holmquist@emmaboda.se

Pernille Jönsson Järemo, skolpsykolog telefon 0471-24 92 27

Jag jobbar som skolpsykolog i Emmaboda kommun. Jag finns vid Centrala barn- och elevhälsan vid Bjurbäckens förskola. Ni kan även nå mig på min mail, pernille.jonsson.jaremo@emmaboda.se

Joachim Axelsson, fritidsgårdschef och elevassistent
telefon 0471-24 92 90

Jag jobbar på fritidsgården och som elevassistent i klass. Ni kan även nå mig på min mail, joachim.axelsson@emmaboda.se

Jenny Kromnow, specialpedagog Centrala barn- och elevhälsan telefon 0471-24 92 31

Jag är specialpedagog i Emmaboda kommun. Jag finns vid Centrala barn- och elevhälsan vid Bjurbäckens förskola. Jag kan till exempel hjälpa till med kartläggningar och alternativa verktyg som Inläsningstjänst och Legimus. Ni kan även nå mig på min mail, jenny.kromnow@emmaboda.se

David Fransson, projektledare ”Härvaro” telefon 0722-19 36 73

Jag jobbar med närvaro, trygghet och studiero för eleverna på skolan. Ni kan även nå mig på min mail, david.fransson@emmaboda.se

Jag jobbar elevnära, mot klasserna och har även hand om incidentrapportering och kränkningar. Ni kan även nå mig på min mail, niklas.jyllhed@emmaboda.se