Grundsärskolan 7-9

GS 7-9

Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Som mottagen i grundsärskolan kan eleven vara helt eller delvis integrerad i en grundskoleklass.

Det finns också möjlighet till undervisning i mindre grupp. Inom grundsärskola finns också inriktning träningsskola, där eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har grundsärskolan nio årskurser.

Kontaktperson: Kristina Stensson, telefonnummer 0471- 24 92 48

Telefonnummer grundsärskolan: 0471- 24 92 49