Nuläget på Bjurbäcksskolan F-6

Som ni alla vet så fortsätter vi med att försöka minska smittspridningen av Covid-19. Skolan har vidtagit flera åtgärder för att elever ska få mer utrymme och vistas i sin ordinarie studiemiljö mesta möjliga tid av dagen.

Information angående Bjurbäcksskolan F-6

Covidsmittan finns i vår närhet vilket gör att vi försöker trygga upp verksamheten ytterligare.

Vi håller eleverna så mycket som möjligt inom sin klass och inom sin egen byggnad.

Under kommande vecka är 7-9:s verksamhet förändrad. För oss innebär det att alla elever i åk 6 är kvar hos oss under hela tisdagen. Det kommer då att vara distansundervisning via classroom, vilket alla elever har tillgång till.

F-1 fortsätter att äta i foajén och vi ser över om vi kan förändra lite ytterligare i matsalen.

Vi önskar att så många som möjligt hämtar och lämnar sina barn utanför våra lokaler för att minska antalet kontakter inomhus.

Fritidshemsbarnen ska också i största möjliga mån hämtas av er föräldrar.

Verksamheten fortsätter som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Det mår vi alla bra av.

Tvätta händerna, håll avstånd och ta väl hand om varandra! Nu gäller det att hjälpas åt.

Bjurbäcksskolan F-6

Rektor Johanna Arvidsson/Sjögren, Bitr. rektor Annelie Hammarström

Telefon 0471-24 92 50,  0471, 24 92 52