Nuläget på Bjurbäcksskolan F-6

Som ni alla vet så fortsätter vi med att försöka minska smittspridningen av Covid-19. Skolan har vidtagit flera åtgärder för att elever ska få mer utrymme och vistas i sin ordinarie studiemiljö mesta möjliga tid av dagen.

Välkomna till ny termin!

På fredagen den 8 januari startar vi på Bjurbäcksskolan vårterminen 2021.

Det blir ännu en termin med lite annorlunda upplägg p.g.a. Covid -19.

Som läget är just nu börjar eleverna i åk 6 med fjärrundervisning de första två tisdagarna för att undvika att det samlas elever mellan olika skolor på 7-9.

Renoveringen fortsätter av mellanstadieskolan och det innebär att vi tillfälligt begränsar inskrivningen av nya elever. De elever som flyttar in i Emmaboda just nu hänvisas till Långasjö skola där vi vet att skolan kommer att ta väl hand om dem under tiden. Kommunen ordnar skolskjuts gällande dessa elever.

Hälsningar

Rektor Johanna Arvidsson/Sjögren, Bitr. rektor Annelie Hammarström

Telefon 0471-24 92 50,  0471, 24 92 52