Kobran

Vi arbetar på följande sätt:

Sjukanmälan

Kobran
0471-24 92 63

  • Vi tycker att det är viktigt att alla barn känner sig trygga hos oss och att alla barn får känna sig som en tillgång i kamratgruppen.
  • Vi försöker se till att alla barn har någon att leka med.
  • Vi vill att våra barn ska känna att de vågar vara den man är och att man vågar säga ifrån om något inte känns bra.
  • Vi lär barnen att stå för det man gjort, både bra och dåliga saker.
  • Vi tycker det är viktigt att barnen får känna skillnad mellan skola och fritids.
  • På fritids ska barnen få möjlighet till avkoppling och lek.
  • Vi erbjuder olika aktiviteter. De flesta av våra aktiviteter är frivilliga.
  • Vi ger barnen frihet under ansvar. De uppmuntras att klara av vardagliga situationer.
  • Vi tycker den fria leken är viktig för barnens utveckling.
  • Vi tycker att det är viktigt att ha en bra dialog mellan föräldrar och personal.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen