Elevråd

Bjurbäcksskolan F-6.

På Bjurbäcksskolan F-6 finns det idag två elevråd.
Ett för årskurserna förskoleklass-2 och ett för årskurserna 3-6

Elevråden arbetar med elevinflytandefrågor.

Elevråden har möte varje månad. Innan dessa möten ska alla klasser ha klassråd där eleverna lyfter frågor som ska tas med till elevrådsmötet.

Elevråd för förskoleklass-årkurs 2
Elevrådsrepresentant
2 elever i varje årskurs ifrån förskoleklass-åk 2
Vuxen representant
Marie Persson, biträdande rektor

Elevråd för årskurs 3-6
Elevrådsrepresentant
2 elever i varje klass ifrån årskurs 3-6
Vuxen representant
Johanna A/Sjögren, rektor

Elevfullmäktiges möte är på våren då Barnens budget tas.

Protokollen finns på skolans anslagstavla