Föräldraråd, Emmaboda

Bjurbäcksskolan F-6

Föräldrarådet träffas 2-3 gånger per termin. Det finns valda representanter ifrån alla klasser, tillsammans med ledningen diskuteras övergripande frågor. Ledningen ger också information kring viktiga punkter. Faddrar ifrån nämnden är alltid inbjudna att närvara. Vid minst ett tillfälle per termin närvarar förskolans föräldrarrådsrepresentanter och förskolechefter alternativt biträdande förskolechef.
Rektor Johanna A/Sjögren leder dessa möten och biträdande rektor Marie Persson deltar

Föräldrarådsrepresentanter 2017-2018

  • Regnbågen: Sofie Zeliath, Hanna Franzén
  • Förskoleklass: Jonas Skoglund, Anders Wittenberg
  • Åk 1: Anna Hörling, Lars Randell
  • Åk 2: Line Elgevi, Malin Karlsson
  • Åk 3:Cecilia Ingvarsson, Heidi Nestlén
  • Åk 4:Sofie Zeliath, Jonas Skoglund
  • Åk 5:Cecilia Ingvarsson
  • Åk 6:Christos Papadopoulos
  • Faddrar: Maj-Brith Andersson, Flemming Jörgensen, Torgny Karlsson

Föräldrarådets protokoll