Nuläget i Långasjö skola

I Långasjö skola och fritidshem arbetar vi tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Om ett barn är sjuk, så är hen välkommen tillbaka till skolan/fritidshem efter två symptomfria dagar. Det är viktigt att vi alla respekterar detta, för då kan vi göra skillnad!

Vi vill att vårdnadshavare, vars barn är sjukt, meddelar frånvaron varje dag.

Vi är extra noga med handhygienen. Det är något vi påminner om hela tiden!

Skollunchen serveras i Sockenstugan.

Hälsningar

Långasjö skola och fritidshem gm Laila Dånge, rektor