Nuläget i Långasjö skola

I Långasjö skola och fritidshem arbetar vi tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Den 8 och 15 december bedrivs språkvalsundervisningen för åk 6 via fjärrundervisning på respektive skola.

Om ett barn är sjuk, så är hen välkommen tillbaka till skolan/fritidshem efter två symptomfria dagar. Det är viktigt att vi alla respekterar detta, för då kan vi göra skillnad!

Vi vill att vårdnadshavare, vars barn är sjukt, meddelar frånvaron varje dag.

Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn i fritidshemmet ringer på ringklockan vid ytterdörren och personal möter upp.

Vi är extra noga med handhygienen. Det är något vi påminner om hela tiden!

Skollunchen serveras i Sockenstugan.

Hälsningar

Långasjö skola och fritidshem gm Laila Dånge, rektor