Nuläget på Lindåsskolan

I Lindåsskolan och på fritidshem arbetar vi tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi kommer nu framöver vidta ytterligare åtgärder.

  • Du som förälder, släkting, vän ska undvika att gå in i skolbyggnaden. Skolan tar inte emot externa besök. (Endast rektor tar beslut i enskilt ärende om att frångå rutinen). Yngre elever, som blir hämtade av er kommer ut till er när skoldagen är slut. Eleverna tar med sig väskan. På fritidshemmet gör vi likadant. Ni knackar på rutan om vi inte redan sett er så klär barnen på sig. Information kan lämnas vid dörren eller fönster.
  • Hygienrutiner enligt direktiven påminner vi ständigt varandra om.
  • Skolan arbetar med att hålla avstånd. I skolans matsal ser vi nu till att eleverna inte sitter så tätt och håller avstånd i matkön.
  • Fortsätt ta kontakt med skolan och er lärare varje dag vid frånvaro. Ni har telefonnummer med sms funktion till varje klass.
  • För de elever som är sjuka. Följ de rutiner som anges. Man ska ha varit symptomfri 2 dagar innan man går tillbaka till skolan/fritidshemmet.
  • Följ information med anledning av Covid-19 genom emmaboda.se Aktuellt, Lindåsskolan och genom Lindåsskolans app.
  • Bemanningen är fortsatt ansträngd, då personal är sjuka eller har sjuka barn. Ni som är sjuka eller hemma med sjuka syskon kan ta hem det friska syskonet från fritids.

Tack för er förståelse och ta väl hand om varandra!

Med vänliga hälsningar

Rektor Annette Fagerström-Franzén med personal