Nuläget på Vissefjärda skola

I Vissefjärda skola och fritidshem arbetar vi tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Om ett barn är sjuk, så är hen välkommen tillbaka till skolan/fritidshem efter två symptomfria dagar. Det är viktigt att vi alla respekterar detta, för då kan vi göra skillnad!

Vi vill att vårdnadshavare, vars barn är sjukt, meddelar frånvaron varje dag.

Vi är extra noga med handhygienen. Det är något vi påminner om hela tiden!

Under höstterminen äter vi skollunch i församlingshemmet.

Hälsningar

Vissefjärda skola och fritidshem gm Ewa Ekelund, rektor