Elevråd

Vissefjärda skola.

Vi har möte en gång i månaden. Innan dess ska alla klasser haft klassråd för att bestämma om det är något som ska tas med till elevrådsmötet.

Styrelsen:
En elev från varje årskurs

Vuxenrepresentant:
Ewa Ekelund, rektor

Elevfullmäktiges möte är på våren då Barnens budget
tas.

Utöver detta ska ett matråd planeras in.
Matrådet ska vara med en representant från kostenheten.