Föräldraråd

Vissefjärda skolas föräldraråd 2017-2018.

Rådet ska främja barnens välbefinnande i Vissefjärda och vara en länk mellan föräldrar och personalen på skolan och i barn- och skolbarnomsorgen.
Rådet ska även vara uppmärksamma på kommunens agerande och barnomsorg och skolfrågor och vara en länk mellan föräldrar och politiker.

Informationsbrev från föräldrarådet

Föräldrarådsrepresentanter 2017-2018

 • Åk 1: Vanja Lindberg
 • Åk 3: Jessica Fridlund
 • Åk 3: Fredrika Jirle
 • Åk 4: Ulrika Haraldsson
 • Åk 5: Bo Aronsson
 • Åk 6: Jessica Fridlund
 • Åk 6: Ulrika Haraldsson
 • Representant från förskola
 • Lärarrepresentant, skolan
 • Representant från fritids
 • Ewa Ekelund, rektor skolan

Föräldrarådets protokoll