Nyhetsarkiv grundskolor

  • Nationella prov

    Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (SFI). De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.
Till toppen