Nyhetsarkiv grundskolor

  • Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari 2017

    Från och med 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 45 390 kronor/månad. Det nya inkomsttaket innebär att det blir nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Till toppen