Undersökning helg-, natt-, kvällsverksamhet

Vi undersöker just nu vilket behov det finns av helg-, natt- och kvällsverksamhet för barn inom förskola och fritidshem.

Enkäten omfattar 7 frågor och är öppen mellan den 11 och 31 december 2017. Du hittar enkäten här:

https://www.emmaboda.se/omsorg-hnklänk till annan webbplats