Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Hösttermin 2019: tisdag 20 augusti - fredag 20 december

Vårtermin 2020: torsdag 9 januari – fredag 12 juni

Lovveckor:
måndag 28 oktober – fredag 1 november (vecka 44, höstlov)
måndag 17 februari – fredag 21 februari (vecka 8, sportlov)
tisdag 14 april – fredag 17 april 2020 (vecka 16, påsklov)

Lovdagar: 
22 maj (klämdag Kristi himmelfärdsdag)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan: (skolan håller stängt)

HT 2019 torsdag 19 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2019 torsdag 28 och fredag 29 november
VT 2020 onsdag 8 januari
VT 2020 tisdag 17 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola: (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2019 torsdag 19 september
VT 2020 onsdag 8 januari