7 maj - Avstängd parkering vid Bjurbäcksskolan F-6, lågstadiet

Torsdagen den 7 maj är parkeringen vid lågstadiet avstängd.

Målning av parkeringsfickor sker på den nyasfalterade parkeringen vid lågstadiet och därför är parkeringen avstängd hela dagen.