Skolskjuts höstterminen 2020

Skolskjutsturer kan förändras inför varje läsår beroende på vart skolskjutsberättigade elever bor.

I anslutning till skolstarten höstterminen 2020 finns information kring tidtabeller, hållplatser, avgångs- och ankomsttider på KLT – Kalmar Läns Trafik AB:s webbsida www.regionkalmar.selänk till annan webbplats eller telefon till KLT trafikupplysning 010-21 21 000, e-post: upplysningen@regionkalmar.se