Nationella prov läsåret 20/21

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

För mer information kring nationella prov och provdatum läsåret 20/21 se Skolverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster