På gång!

PLACERING - KÖINFO - DEBITERING.
Vi är i slutskedet med vårt schemapussel, och överenskommelser om tider med alla elever som redan är inskrivna hos oss. Till övriga går information om köplacering ut under v. 39. Då räknar vi även med att fakturor  gällande höstterminen är på väg. Vi placerar elever löpande under läsåret, och max tid att vänta är ett läsår om anmälan kommer in i tid (innan 31 maj för sökt läsår). Ha tålamod :-)