Föräldramöte

Kulturskolan bjuder in till föräldramöte hösten 2016

Välkomna till föräldramöte på Kulturskolan i Emmaboda, torsdag den 15 september kl. 18.00-19.00. Vi träffas i Kulturskolans lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9. Punkter under kvällen:

  • Presentation av personalen
  • Nyheter i vår verksamhet
  • Redovisning av resultat från elevenkäten
  • Information om klassundervisningen i musik
  • Lokalavdelningen Riksförbundet Unga Musikanter presenterar sig
  • Övriga frågor

All personal finns på plats, och vi bjuder på enkelt fika.

Varmt välkomna!