Person på en äng tittar på himlen

Uppmärksammande av FN-dagen i kommunen.

Kulturskolan firade FN-dagen vid flera enheter under v.43.

För att för en stund sätta fokus på barns rättigheter i världen, så uppmärksammades FN-dagen vid flera skolenheter i Emmaboda Kommun under v 43. Barnkonventionen lästes upp, ljus tändes och Kulturskolan bidrog till att många fredssånger ljöd vackert mellan skolans väggar. Värdefull tid för eftertanke, och en fin stund att spara i minnet tyckte både elever och lärare.