Läsårstider

Det är bildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Läsårstider läsåret 2022-2023

Hösttermin 2022

Måndag 22 augusti - torsdag 22 december

Vårtermin 2023

Onsdag 11 januari – fredag 16 juni

Lovveckor

Måndag 31 oktober – fredag 4 november (vecka 44, höstlov)
Måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8, sportlov)
Tisdag 11 april – fredag 14 april (vecka 15, påsklov)

Lovdagar

Fredag 19 maj (klämdag Kristi himmelfärdsdag)
Måndag 5 juni (klämdag Nationaldagen)

Kompetensutvecklingsdagar för skolan (Skolan håller stängt)

HT 2022 måndag 19 september (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)
HT 2022 fredag 2 december
VT 2023 måndag 9 januari - tisdag 10 januari
VT 2023 fredag 17 mars (gemensam för samtliga skolor i Kalmar län)

Kompetensutvecklingsdagar för fritidshem och förskola (fritidshemmen och förskola stängda)

HT 2022 måndag 19 september
VT 2023 måndag 9 januari

Till toppen