Skolstart den 9 januari

Samtliga elever har skolstart tisdagen den 9 januari. Ordinarie schema gäller.