Kulturrådet har beslutat om anslag på 250 000 kr till skolkultur i Emmaboda kommun

Alla skolelever från F-klass till årskurs 9 samt barn i förskolan som är födda 2014 kommer att få ta del av statsbidraget inom ramen för Skapande skola.

Totalt 1054 barn och elever i Emmaboda kommun får ta del av Kulturrådets satsning på professionell kultur i skolan under kommande läsår.

- Estetik, kultur och skapande är återkommande i grundskolans läroplan och viktiga faktorer för att eleverna ska få utveckla sin kreativitet och initiativförmåga. Vi är väldigt glada för detta bidrag från Kulturrådet, som möjliggör en mängd olika och spännande kulturaktiviteter för eleverna, säger Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun.

I ansökan till Kulturrådet har skolorna möjlighet att själva välja inom vilka kulturområden de vill göra insatser så länge de håller sig inom Kulturrådets regelverk. Bland aktiviteterna finns tidsresor med Kalmar läns museum, pedagogiska besök på Kreativum och på Kalmar slott samt samarbeten med en filmpedagog och en skrivpedagog. Förskolan har planerat in regelbundna besök av en dramapedagog på kommunens förskolor.

Kulturrådet ställer som motkrav att kommuner som söker bidrag för Skapande skola har egna medel för skolkultur och en skolkulturgaranti. Emmaboda kommuns skolkulturgaranti garanterar årligen kommunens barn och unga från 3 år till åk 9 ett visst utbud av professionell kultur som scenkonst, musikföreställningar, skolbio och författarbesök utöver Skapande skola-insatserna.

För mer information kontakta:
Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 92 41, e-post: nanna.johannisson@emmaboda.se