50 boxes of förskolan!

Förskolan i Emmaboda kommun ställer ut på Emmaboda bibliotek och visar upp vad barnen är intresserade av och hur de arbetat med sina olika projekt! Alla förskolans 29 avdelningar deltar med varsin låda samt visar pedagoger med särskilda uppdrag vad de arbetar med och olika projekt som genomförts under läsåret.

Den kommunala förskolan arbetar med ett övergripande tema:

Hur kommunicerar barn?

Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att göra sig förstådda och att kunna kommunicera genom hundra och åter hundra språk.

Utöver det övergripande temat arbetar den kommunala förskolan med fyra utvecklingsområden;

  • Mångfald - Genus
  • Naturvetenskap och teknik
  • Förskola och hem
  • Demokrati – Inflytande

Emmaboda bibliotek 15 maj-15 juni 2018

Utställningen är öppen enligt bibliotekets ordinarie öppettider.