Lärare får fördjupning i specialpedagogik

Emmaboda kommun erbjuder en utbildning i specialpedagogik för förskollärare och lärare. Syftet är att öka deras kunskaper om elever med speciella behov.

Uppdragsutbildningen leds av Helén Egerhag, doktorand på intuitionen för pedagogik och lärande på Linnéuniversitetet. Under nio träffar får lärarna kunskaper hur man möter elevers olikheter i skolan.

- Vi går igenom bland annat hur man kan arbeta med läsförståelse, dyslexi och flerspråkiga elever. Gruppen är duktig och jag har som forskare fått med mig kunskaper från dem, säger Helén Egerhag.

- Utbildningen är ett bra sätt att mötas över skolgränserna och det vi får lära oss är matnyttigt. Bra att kommunen köpt in utbildningen och att den hålls på hemmaplan, säger Monica Björnlund, lärare Vissefjärda skola.