Kompetensutvecklingsdag genomförs idag den 19 september - ett samarbete mellan bildnings- och socialförvaltningen

Drygt 300 anställda i bildning och socialförvaltningen deltar och skolor och förskolor är stängda.

Bildnings- och socialförvaltningen har ett utvecklat samarbete med barn och ungas behov i fokus. Det gemensamma målet är att alla unga i Emmaboda ska fullfölja sin skolgång med avklarad gymnasieutbildning eftersom en genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för en ung persons självständighet med olika valmöjligheter i livet.

Se programmet: Inbjudan till kompetensutvecklingsdaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster