Information om Covid inom skolverksamheter

Pandemin är nu i ett nytt läge med en smittspridning som påverkar alla delar av samhället. Under en period förväntas hög frånvaro på grund av covid-19, till följd
av till exempel sjukdom eller hemkarantän.
Denna information riktar sig till förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Nya rekommendationer från 21 januari.
Förra veckan ändrade Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna som gäller om man själv eller någon i hushållet blir sjuk, liksom principerna kring testning. I bilaga finns sammanställning vad som gäller från och med 21 januari , 496.2 kB, öppnas i nytt fönster., som ett stöd till personal och vårdnadshavare.

Till toppen