Farlig utmaning sprids via sociala medier

Under tisdagen den 15 november har flera ungdomar i högstadieålder från olika skolor i Småland fått föras till sjukhus med frätskador efter att de genomfört en utmaning via sociala medier.

Det sprids en farlig utmaning via sociala medier som YouTube, Tik Tok, Snapchat, m.fl.

Utmaningen går ut på att blanda kaustiksoda och vatten med något annat i en pet-flaska för att sedan skaka flaskan.

Resultatet blir att flaskan exploderar och blandningen som sprids är frätande.

Under tisdagen den 15 nov har flera ungdomar i högstadieålder från olika skolor i Småland fått föras till sjukhus med frätskador efter att de genomfört utmaningen.

Utmaningar på sociala medier är inget ovanligt men den här avviker och är direkt farlig. Av den anledningen delar vi den här informationen till er för vidare spridning till lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Informationen delas efter samråd med Region Kalmar län och Polismyndigheten.

Har ni frågor eller information ta kontakt med mentor eller rektor på respektive skola. Frågor kan också ställas till bildningsförvaltningen, Daniel Jonsson, samordnare för verksamhets- och ledningsstöd daniel.jonsson@emmaboda.se telefon: 0471-249226


Till toppen