Kompetensutvecklingsdag den 8 januari

Onsdagen den 8 januari är kompetensutvecklingsdag för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan. Det innebär att dessa verksamheter håller stängt denna dag.

Förmidagen ägnas åt summering/utvärdering av höstterminen och planering av vårterminen.

Eftermiddagen sker gemensam kompetensutveckling mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola där man möts på kommunens olika orter.

De olika verksamheterna kommer att presentar sitt arbete och resultat för varandra. Bl.a. kommer läslyftet i förskolan, undervisning i språklig medvetenhet och nationella provens utformning och resultat att åskådliggöras.

Språkutveckling och matematiskt tänkande kommer diskuteras och belysas på olika sätt.

Slutligen kommer man att arbeta med barnkonventionen, som blivit lag, och se hur det påverkar skolans arbete.

Till toppen