Förändrad barnomsorgsavgift från och med 2020

Från och med 2020 kommer Emmaboda kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-28 § 111, att ändra antalet debiteringsmånader för barnomsorgsavgiften enligt maxtaxesystemet (förordning 2001:160).

Förändringen innebär att barnomsorgsavgift från och med 2020 kommer att debiteras 12 månader per år istället för 11 månader som tidigare, detta i enlighet med lagen om maxtaxa.

Till toppen