Emmaboda kommun erbjuder matlådor till gymnasie- och högstadieelever

Med anledning av distansundervisningen för gymnasieeleverna börjar Emmaboda kommun att erbjuda matlådor till eleverna på Vilhelm Mobergsgymnasiet och Bjurbäcksskolan 7-9.

Matlådorna kan hämtas på flera ställen i kommunen från och med den 16 november.

Beställning görs av eleven här

Till toppen