Lindås skola årskurs 6 övergår till fjärrundervisning

Lindås skola

Efter samråd med Region Kalmars smittskydd och krisledningsnämnden övergår årskurs 6 på Lindås skola till fjärrundervisning från och med den 9 december och fram till terminens slut den 18 december.

Motiveringen till beslutet är bekräftat covid-19 på skolan och ökad smittspridning. Åtgärden görs för att bryta spridningen.

Henrik Svensson, säkerhetssamordnare 0471-24 98 93

Till toppen